Strona Główna

Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą mojego Biura Rachunkowego, jest ona skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność jednoosobowo, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, a także do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jestem księgową z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywałam pracując w jednej z Kancelarii Biegłego Rewidenta w Cieszynie, gwarantuje to Państwu fachowość i rzetelność wykonywanych przeze mnie usług.  Potwierdzeniem moich kompetencji jest także posiadany przeze mnie Certyfikat Księgowy Ministra Finansów RP nr 54014/2011.

Biuro jest objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Zapraszam do współpracy

Anna Gogler